mts je najbolja mobilna mreža u Srbiji – treći put zaredom!

Tradicionalno merenje kvaliteta mobilnih usluga još jednom je potvrdilo vrhunski kvalitet naše mreže

Divan je osećaj kada se pred kraj godine ispuni svrha zbog koje smo tu gde ste i vi – u najnovijem godišnjem merenju kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama, Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) još jednom je potvrdila visoki kvalitet usluga u mreži mts-a! Naša mreža ostvarila je najbolji ukupni rezultat, osvojivši 85,66 poena, dok A1 i Telenor slede sa 82,73 i 82,14 poena.

Najnoviji benchmark test mobilnih mreža u Srbiji izveden je na osnovu standardizovane metodologije iz ETSI TR 103 559 Annex A dokumenta Evropskog instituta za telekomunikacione standarde (ETSI), koji omogućava objektivnu procenu korisničkog iskustva i kvaliteta usluga svih operatera telekomunikacionih mreža. Benchmark test je obuhvatio drive testove, hot-spot lokacije, ali i železničke trase i prvi put do sada je urađen u ovako velikom obimu.

Merenjima je pokriveno 55 gradova i 15.000 km puteva u Srbiji. Ona su obuhvatila velike, srednje i male gradove, autoputeve, glavne i ruralne puteve, železničke koridore, ali i važna mesta (hot-spots) – lokacije koje su odabrane na osnovu kriterijuma velike posećenosti i javnog značaja. Složena metodologija bodovanja, dovela je do objektivne procene rezultata merenja – utvrđeno je da je mobilna mreža mts-a u većini kategorija i u ukupnom zbiru najbolja!

Zato se radujemo kada vam donosimo dobre vesti – mobilna mreža mts-a je i ove godine, po treći put zaredom, najbolja, a to je moguće samo kada smo tu gde ste i vi!

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.