2 meseca po 1 dinar - mesečna naknada za Box 2/ Box 3

Nove cene poziva raznih obaveštenja/SMS imenik

Obaveštavamo vas da se od 1. juna 2016. godine primenjuju nove cene poziva ka kratkim brojevima na kojima se mogu dobiti razne vrste obaveštenja.

Od navedenog datuma važiće sledeće cene: 11811 (telefonski imenik) - 45,00 dinara; 195 (tačno vreme) -15,00 dinara; 19812 (razne informacije) - 60,00 dinara; 19011( imenik i ostale informacije za korisnike u inostranstvu) - 150,00 dinara; 19822 (loto izveštaj, meteorološki podaci, info o verskim praznicima) –35,00 din; 19820 (kursna lista i važni telefoni) - 35,00 dinara; 19821 (dežurne klinike i apoteke u Beogradu) - 35,00 dinara. Cena poziva broja 19811 (buđenje) ostaje nepromenjena.

Cena usluge SMS imenik od 1. juna će iznositi 20,00 dinara, po jednom zahtevu.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.