Postpejd - minuti i poruke sada i ka Crnoj Gori i BiH

Pravi je trenutak da postanete novi korisnik Super Plus, Super, Miks XXL ili Miks XL Plus tarife, jer vas očekuju izuzetno povoljni razgovori ka fiksnim i mobilnim mrežama m:tel Crna Gora i m:tel Republika Srpska.

Minute ka svima u okviru naknade za Super Plus (4.000 min), Super (2.500 min), Miks XXL (1.000 min) i Miks XL Plus (750 min) tarife sada možete da koristite i za razgovore ka dva miliona korisnika m:tel fiksnih i mobilnih mreža u Crnoj Gori i Republici Srpskoj.

Osim minuta ka svima, i poruke u okviru naknade za Super Plus ( 40.000), Super (3.000), Miks XXL (2.000), Miks XL Plus (1.500) tarife možete da koristite za komunikaciju ka m:tel mrežama Crna Gora i Republika Srpska.

Važi za sve postpejd tarife - kada potrošite saobraćaj u okviru mesečne naknade, SMS poruke ka ovim mrežama se naplaćuju po ceni SMS poruke u domaćem saobraćaju. 

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.