Jednostavnija i brža promena tarifa

Nove postpejd tarife Morava, Omorika i Soko mts korisnicima donose još više pogodnosti. Svi mts postpejd korisnici koji tokom trajanja ugovorne obaveze žele da pređu na višu postpejd tarifu, od 1. jula 2018. godine moći će to jednostavnije i brže da urade


• Odmah, bez čekanja 1. u narednom mesecu za dodelu novoizabrane postpejd tarife,

• Nakon promene tarife odmah se dodeljuje saobraćaj iz nove tarife, a mesečna naknada za tarifu sa koje ste prešli se naplaćuje proporcionalno broju dana njenog korišćenja tokom meseca,

• Tokom meseca moguća je samo jedna promena tarife,

• U toku ugovorne obaveze ne može se preći na tarifu nižeg cenovnog ranga od inicijalno ugovorene tarife,

• Ukoliko se prelazi sa tarife nižeg na tarifu višeg cenovnog ranga, korisnik može da se vrati na tarifu nižeg cenovnog ranga, po isteku perioda od minimum 90 dana od početka korišćenja tarife na koju je prešao,

Prelazak sa niže na višu tarifu se ne naplaćuje, dok se prelazak sa tarife višeg cenovnog ranga na nižu tarifu naplaćuje 99,00 dinara.

Pređite na neku od novih postpejd tarifa Morava, Omorika ili Soko i uživajte u brojnim pogodnostima koje smo pripremili za vas.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.