Usluge sa dodatnom vrednošću - izmena od 1. jula

Obaveštavamo korisnike da će od 1. jula 2015. godine cena odlazne SMS poruke ka kratkom broju za usluge sa dodatnom vrednošću iznositi 3,6 dinara sa porezom.

Naplata će se vršiti sa glavnog računa (za pripejd korisnike i korisnike Kontrole troškova), dok će se za postpejd korisnike naplata vršiti van saobraćaja uključenog u naknadu.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.