Control mobilni net - novine

Obaveštavamo korisnike usluge Control Mobilni Net da će se od 1. avgusta 2014. godine primenjivati novi model tarifiranja.

Naime, od navedenog datuma, SMS poruke iz pretplate koje niste potrošili, moći ćete da prenesete u naredni mesec. Prenete SMS poruke mogu da se iskoristite samo u mesecu u koji su prenete.

Nepotrošena količina podataka iz pretplate i dalje će se prenositi u naredni mesec, s tim što ukupna količina na računu može biti najviše 6 GB za Paket S, odnosno 12 GB za Paket M. Preneta količina podataka se može iskoristiti samo u mesecu u koji je preneta.

Podsećamo vas da usluga Control mobilni Net više nije u ponudi za nove korisnike.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.