Da li mogu da promenim postpejd tarifu u toku trajanja ugovorne obaveze?

Da, u toku trajanja ugovorne obaveze možete da pređete na postpejd tarifu sa višom mesečnom naknadom od izabrane tarife prilikom potpisivanja ugovora. Po prelasku na tarifu sa višom mesečnom naknadom, minimalno korišćenje tarife je 30 dana, nakon čega možete da pređete na tarifu sa nižom mesečnom naknadom.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.