Ko može da potpiše Ugovor i da preuzme opremu, nakon rešenog zahteva za korišćenje internet usluge?

Nakon što podnesete zahtev za korišćenje internet usluge, Ugovor možete da potpišete Vi ili osoba koju ste ovlastili u nadležnoj instituciji.

Informišite se o svim internet uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.