Da li mogu da menjam kreiran folder?

Može da se promeni naziv.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.