Da li me aplikacija pita u koji folder želim da smestim određeni fajl?

Ne, zato što se fajl smešta u folder u kom se nalaziš. Folder "Fotografije" sadrži pregled svih slika na tvom mts Disku, ali se one nalaze u folderima gde su postavljene.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.