Da li su deljeni fajlovi zaštićeni jednokratnom šifrom?

Deljeni fajlovi nisu zaštićeni šifrom – zato je potrebno da korisnik vodi računa sa kime i šta želi da podeli.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.