Da li mogu da proširim skladišteni prostor, na koji način?

Kada prođe promo period, ponuda će biti proširena i kupovina većih paketa će biti omogućena preko aplikacije, zaduženjem mobilnog računa.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.