Koje su mi sve opcije za plaćanje dodatnog prostora?

Kada prođe promo period, ponuda će biti proširena i kupovina većih paketa će biti omogućena preko aplikacije, zaduženjem mobilnog računa.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.