Da li mogu da obrišem više fajlova odjednom?

Brisanje je omogućeno na nivou foldera i fajla, pojedinačno.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.