Da li mogu da podelim aplikaciju sa drugima?

Ova mogućnost za sada nije podržana.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.