Da li mogu mts Disk mogu da povežem sa ostalim cloud sistemima?

mts Disk je samostalan sistem i nije moguća integracija sa drugim sistemima.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.