Da li mts Disku mogu da pristupim i preko drugih mobilnih mreža?

Za sada je moguć pristup samo preko mts mobilne mreže i preko WiFi – ja. Pristup preko mts mobilne mreže se ne naplaćuje.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.