Da li mts Disku mogu da pristupim preko WiFi-ja?

Da bez ograničenja.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.