Da li ikako mogu da povratim izbrisane fajlove?

Telekom poštuje volju korisnika i ne čuva obrisane fajlove jer bi to opterećivalo sistem.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.