Da li imam limit nad fajlovima i folderima za deljenje (broj korisnika,..)?

Nema limita za deljenje željenog sadržaja.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.