Da li mogu da kreiram novi folder na mts Disku?

Veoma lako, klikom na „Novi folder“.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.