mts Disk

Na kojim uređajima sve mogu da preuzmem aplikaciju?

Detaljnije

Da li mogu da kreiram novi folder na mts Disku?

Detaljnije

Da li mogu da menjam kreiran folder?

Detaljnije

Da li mogu ceo folder da podelim sa nekim drugim?

Detaljnije

Da li me aplikacija pita u koji folder želim da smestim određeni fajl?

Detaljnije

Da li mogu više fajlova odjednom da pošaljem na mts Disk?

Detaljnije

Da li su deljeni fajlovi zaštićeni jednokratnom šifrom?

Detaljnije

Da li mogu da proširim skladišteni prostor, na koji način?

Detaljnije

Koje su mi sve opcije za plaćanje dodatnog prostora?

Detaljnije

Da li postoji web verzija mts Diska?

Detaljnije

Da li postoji desktop aplikacija mts Diska?

Detaljnije

Da li mogu da obrišem više fajlova odjednom?

Detaljnije

Da li mogu da podelim aplikaciju sa drugima?

Detaljnije

Da li mogu mts Disk mogu da povežem sa ostalim cloud sistemima?

Detaljnije

Da li mts Disku mogu da pristupim i preko drugih mobilnih mreža?

Detaljnije

Da li mts Disku mogu da pristupim preko WiFi-ja?

Detaljnije

Da li ikako mogu da povratim izbrisane fajlove?

Detaljnije

Šta se dešava sa nalogom ako slučajno izgubim telefon, da li je mts Disk zaštićen nekim kodom?

Detaljnije

Da li mogu da podesim automatsku sinhronizaciju?

Detaljnije

Kako da prebacim podatke na mts Disk sa drugih cloud sistema?

Detaljnije

Da li imam limit nad fajlovima i folderima za deljenje (broj korisnika,..)?

Detaljnije

Da li je limitirana veličina fajla?

Detaljnije

Da li mogu da omogućim nekom drugom korisniku mogućnost menjanja fajlova ili foldera?

Detaljnije

Da li mogu da nekome pošaljem fajl ili ceo folder?

Detaljnije

Da li mogu da promenim ime fajlovima i folderima?

Detaljnije

Da li mogu da komentarišem deljene fajlove (slika)?

Detaljnije

Kako da se odjavim sa mts Diska?

Detaljnije

Da li me aplikacija pita u koji folder želim da smestim određeni fajl?

Detaljnije

Na kojim uređajima sve mogu da preuzmem aplikaciju?

Detaljnije

Da li mogu da kreiram novi folder na mts Disku?

Detaljnije
Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.