Da li mogu da promenim ime fajlovima i folderima?


Može, osim kada je u pitanju predefinisani folder "Fotografije".

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.