Kako da se odjavim sa mts Diska?

Veoma lako, izborom te opcije u meniju.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.