Šta je e-fiskalizacija i po čemu se razlikuje od dosadašnje?

Tehnologija na kojoj je zasnovan fiskalni sistem u Srbiji je zastarela. Nakon 17 godina vreme je da se sistem unapredi novim tehničkim rešenjima.

Na redu je eFiskalizacija, čije troškove pokriva država. Subvencija iznosi 100€ po prodajnom mestu i 100€ po fiskalnom uređaju.

eFiskalizacija znači korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom, a informacije o svakoj transakciji će se prosleđivati Poreskoj upravi u realnom vremenu. QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

Sve elemente fiskalnog uređaja mora da odobri Poreska uprava.
Ti elementi su procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR) i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR).
Novi model fiskalizacije podrazumeva i korišćenje bezbednosnog elementa što poslovanje čini sigurnijim.

Novi uređaji su zasnovani na android tehnologiji i njihova upotreba je znatno lakša, a korisniku smanjuje troškove održavanja i servisiranja uređaja.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak