Na koji način mogu da preslušam govornu poštu dok sam u romingu i da li se to naplaćuje?

Za preslušavanje govorne pošte iz rominga pozovite +381 (vaš pozivni broj mobilne mreže bez nule ) 710 (vaš korisnički broj bez pozivnog broja mobilne mreže); npr. +3816x710abcdefg, zatim u toku pozdravne poruke pritisnite #, a onda ukucajte vašu četvorocifrenu korisničku šifru i potvrdite pritiskom tastera #.
Preslušavanje poruka naplaćuje se po ugovorenom roming cenovniku za odlazne pozive za državu (zonu) u kojoj se nalazite.
U zavisnosti od razloga aktivacije govorne pošte, prispela notifikaciona poruka, dok ste u romingu, tarifira se na sledeći način:

  • Preusmereni pozivi za slučaj kada ste nedostupni
    1. ako ste isključili telefon - prispela notifikaciona poruka se ne naplaćuje,
    2. ako se nalazite u zoni koja nije pokrivena signalom - prispela notifikaciona poruka se naplaćuje i to kao: dolazni poziv (po ceni međunarodnog poziva za državu u kojoj se nalazite) + odlazni poziv (po roming cenovniku za odlazni poziv za državu u kojoj se nalazite). Navedeno se sabira, a interval tarifiranja je 60 sekundi.
  • Preusmereni pozivi za slučaj kada ne želite da odgovorite na poziv ili je linija zauzeta – prispela notifikaciona poruka se naplaćuje i to kao dolazni poziv (po ceni međunarodnog poziva za državu u kojoj se nalazite) + odlazni poziv (po roming cenovniku za odlazni poziv za državu u kojoj se nalazite). Navedeno se sabira, a interval tarifiranja je 60 sekundi.
  • Preusmereni pozivi bezuslovno - prispela notifikaciona poruka se ne naplaćuje.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak