Koje su dodatne L3 VPN usluge?

Telekom Srbija, pored osnovne usluge L3 VPN, u svojoj ponudi ima i sledeće dodatne usluge:

  • Ekstranet - povezivanje sa L3 VPN drugih korisnika,
  • Backup link preko baznog ISDN priključka - zasnovan na komutiranom (dial-up) pristupu mreži L3 VPN
  • Kriptovani pristup mreži L3 VPN (IPSec), koji omogućava da pristupite Vašoj L3VPN mreži sa bilo koje lokacije na kojoj postoji realizovan pristup Internetu
  • Redudantan pristup istim ili različitim ruterima Telekoma Srbije (po istom ili različitom fizičkom putu)

Napominjemo da je korporacijska mreža Telekoma Srbija realizovana kao jedan L3 VPN na javnoj IP/MPLS mreži.

Informišite se o svim internet uslugama.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak

Izaberite prodajno mesto