Šta omogućava Profesionalna lokacija?

Profesionalna lokacija omogućava povezivanje brzinama od 2 Mb/s do 10 Mb/s i jedna L3 VPN lokacija može biti član jedne ili više L3 VPN.U slučaju da se pristup IP/MPLS mreži Telekoma Srbija ostvaruje preko SHDSL, Frame Relay ili PPP pristupa, podrazumeva se da pristupna brzina obuhvata korisnikove (korisne) podatke i odgovarajuće zaglavlje (overhead). Brzine 2 Mb/s i 4 Mb/s se realizuju preko bakarnih parica, a preko optike samo u slučaju kada postoji optički privod do lokacije korisnika. Brzine 6 Mb/s, 8 Mb/s i 10 Mb/s se realizuju preko optičkih vlakana.

Informišite se o svim internet uslugama.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak

Izaberite prodajno mesto