Koje su dodatne mogućnosti za bolje poslovanje uz servis BizFon?

Za još bolje poslovanje uz BizFon, možete da izaberete i dodatne servise (uz dodatnu naknadu):

Muzika na čekanju omogućava emitovanje melodije ili govorne poruke, koja je definisana i uneta u sistem od strane administratora BizFon grupe, prilikom korišćenja sledećih usluga:

 • Poziv na čekanju
 • Parkiranje poziva
 • Transfer poziva
 • Konferencijska veza

Administrator grupe određuje usluge kod kojih će biti aktivna usluga Muzika na čekanju i vrši izbor i upload muzike (bilo koji audio fajl u formatu μ-law.wav, trajanja do 10 minuta i veličine do 4.5 MB).

Hunt grupa omogućava prijem i obradu većeg broja poziva upućenih ka jednom telefonskom broju tako što vrši njihovu distribuciju (preusmeravanje) ka većem broju lokala, a u skladu sa usvojenim redosledom upućivanja poziva. Administrator grupe definiše vodeći broj Hunt grupe; telefonski broj koji se ne dodeljuje nijednom korisniku u BizFon grupi, već se dolazni pozivi prema tom broju distribuiraju na unapred definisane članove Hunt grupe, po određenom pravilu (hunting policy).

Automatska sekretarica odgovara na pozive i pozivajućem korisniku reprodukuje pozdravnu poruku kojom mu se nude različite opcije za usmeravanje poziva, kreirane od strane administratora grupe. Grupni administrator može takođe da definiše vremenske intervale za svoju BizFon grupu, u okviru kojih će se pozivi upućeni automatskoj sekretarici obrađivati i usmeravati na različite načine (kombinacija različitih parametara kao što su: datum, definisani sati radnog vremena, intervali posle radnog vremena, itd.).

Kontakt centar je servis koji omogućava distribuciju dolaznih poziva unutar definisane grupe korisnika (agenata) i obuhvata:

 • prijavu i odjavu agenata sa sistema,
 • raspodelu dolaznih poziva između agenata koji su prijavljeni na sistem u zavisnosti od definisanih pravila (hunting policy) za distribuciju na nivou grupe,
 • red za čekanje za dolazne pozive na koje se ne može odmah odgovoriti,
 • preusmeravanje dolaznog poziva na određenu destinaciju u slučaju da grupa ne može da preuzme poziv,
 • preusmeravanje na određene destinacije u slučaju poziva van radnog vremena,
 • muziku na čekanju,
 • generisanje statističkih izveštaja o pozivima na nivou pojedinačnog Kontakt centra ili svakog agenta.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak