Koje dodatne servise mogu besplatno koristiti uz BizFon?

Dodatni servisi uključeni u mesečnu naknadu koji su vam omogućeni uz BizFon:

Personalni web portal omogućava administraciju i upravljanje servisima na nivou Bizfon grupe. Ovaj servis je omogućen za sve tipove priključaka. Za sve Bizfon priključke Telekom besplatno dodeljuje inicijalni nalog za pristup personalnom web portalu ( user i password).

Preuzimanje poziva u okviru grupe omogućava administratoru BizFon grupe da izabrane priključke BizFon grupe objedini unutar „Pick up“ grupe, čime članovi „Pick up“ grupe dobijaju mogućnost da preuzmu dolazni poziv koji je upućen bilo kom drugom priključku iz te grupe, biranjem odgovarajućeg aktivacionog koda za ovu uslugu.

Parkiranje poziva omogućava administratoru BizFon grupe da izabrane priključke BizFon grupe objedini unutar „Call Park“ grupe, čime članovi „Call Park“ grupe dobijaju mogućnost da aktivni poziv stave u stanje čekanja tj. da ga parkiraju na neodređeno vreme, pomoću odgovarajućeg aktivacionog koda za ovu uslugu. Za to vreme moguće je slobodno uspostavljanje i primanje poziva, kao i korišćenje ostalih usluga bez ograničenja.

Serija brojeva sa preusmeravanjem u slučaju zauzeća omogućava administratoru BizFon grupe da odredi takav niz članova grupe, gde se prilikom pozivanja jednog od brojeva koji je zauzet, poziv upućuje na sledeći broj sa liste, sve dok se ne pronađe slobodna korisnička linija, ili do kraja brojeva sa liste po redosledu definisanom u listi. Servis se aktivira prilikom dolaznog poziva ka bilo kom broju sa liste (ne samo prvom) i u slučaju njegovog zauzeća, sistem traži slobodan broj po redosledu definisanom u listi do kraja definisanog niza (ne vraća se na brojeve ispred njega u listi).

Ograničenje odlaznih poziva daje mogućnost da administrator BizFon grupe ili Telekom Srbija, na vaš zahtev, onemogući određeni tip odlaznih poziva (npr. međunarodni pozivi, pozivi ka mobilnim mrežama, pozivi ka IN servisima). Možete da izaberete jednu od unapred definisanih vrsta ograničenja, pri čemu postoji i mogućnost kompletne zabrane svih odlaznih poziva. U svakom od ponuđenih tipova ograničenja poziva, uključujući i kompletnu zabranu svih odlaznih poziva, omogućeni su pozivi ka specijalnim službama - policija, hitna pomoć, vatrogasci i sl.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak