Globaltel d.o.o. Beograd

Privredno društvo Globaltel d.o.o. Beograd je mobilni virtuelni operator koji je osnovan 2015. godine. Globaltel d.o.o. Beograd od početka svog osnivanja u ponudi ima pripejd pakete a od oktobra 2022. godine u svoju ponudu je uvrstio i postpejd pakete. Na tržištu se Globaltel d.o.o. Beograd diferencirao od drugih operatora ponudom hibridnog tarifnog modela, komercijalnog naziva „Freepaid“ koji kombinuje mesečni fiksni iznos dopune računa (koji poprima oblik postpejda) i nepostojanja ugovorne obaveze (koji poprima elemente pripejda).

Pretežna delatnost Globaltel d.o.o. Beograd su bežične telekomunikacije.

„Telekom Srbija“ a.d. Beograd je jedini član i vlasnik 100% udela u osnovnom kapitalu Društva.

www.globaltel.rs