Nova plaketa za doprinos razvoju sporta osoba sa invaliditetom

Sportski savez osoba sa invaliditetom proglasio je najbolje sportiste grada Beograda za 2023. godinu i uručio priznanja kolektivima i pojedincima koji su posebno doprineli radu saveza. Uz prisustvo uglednih sportista i sportskih radnika, predstavnika brojnih klubova, organizacija osoba sa invaliditetom, sportskih udruženja i drugih institucija istaknuti su rezultati koje sportisti sa invaliditetom ostvaruju i koji su iz godine u godinu sve zapaženiji. Menadžer za korporativnu filantropiju Jelena Đondović primila je Plaketu u ime kompanije Telekom Srbija, a zatim i uručila priznanja nekima od najboljih sportistima sa invaliditetom.

1130x635_2.jpg

Sportski Savez osoba sa invaliditetom Beograda je organizacija duge tradicije i ugleda, osnovan 1970. godine i stožer je okupljanja u oblasti sporta i rekreacije celokupne populacije osoba sa invaliditetom u Beogradu. Udružuje 36 organizacija sa preko 1700 članova iz svih delova Grada, pruža usluge za preko 2500 pojedinaca oba pola, svih uzrasta i vidova invaliditeta. Kako bi obezbedila bolje uslove za napredak u sportu i lakšu integraciju u društvo, naša kompanija nastaviće sa kontinuiranom podrškom Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Beograda.

1130x635.jpg