Šta je mesečni, a šta roming limit?

Mesečni limit je definisani iznos do kog možete da ostvarujete dodatni saobraćaj (van tarife) u toku meseca. U njega ulazi sav saobraćaj (pozivi, poruke, prenos podataka i roming) koji je ostvaren nakon što je potrošen saobraćaj definisan tarifama i tarifnim dodacima.
Limit u romingu je definisani iznos do kog možete da ostvarujete roming saobraćaj (van tarife i tarifnih dodataka). Iznos limita u romingu ne može biti veći od iznosa mesečnog limita. U slučaju da na broju postoji definisan mesečni limit, a limit u romingu ne, mesečni limit važi i u romingu.
Kada se dostigne odabrani limit, obustavlja se odlazni saobraćaj. Ukoliko želite da omogućite obustavljeni saobraćaj, povećajte limit.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak