Zajedno smo posvećeni održivom razvoju

mts ISO vest 1130x635.jpg

Telekom Srbija kao najveći nacionalni operator i društveno odgovorna kompanija, posluje prema zahtevima standarda ISO 14001:2015 – sistem menadžmenta životne sredine i posvećen je sprečavanju, kontroli i smanjenju svih oblika zagađivanja životne sredine i održivom korišćenju prirodnih resursa.

Kompanija kontroliše uticaje na životnu sredinu koji potiču direktno od njenih poslovnih aktivnosti i vodi računa o povezanim uticajima, uzimajući u obzir perspektivu životnog ciklusa usluga i proizvoda. Imajući to u vidu, preporučujemo korisnicima da se prilikom korišćenja usluga i proizvoda Telekoma Srbija pridržavaju sledećih pravila odgovornog ponašanja:

  • ambalažni otpad (plastika, hartija, karton i drugi reciklabilni otpad) koji potiče od uređaja iz prodajnih paketa kompanije, odlagati na način kojim je omogućen dalji tretman i reciklaža,
  • baterije uređaja puniti na najekonomičniji način,
  • uređaje isključivati sa napajanja nakon što je baterija napunjena,
  • punjače/ispravljače obavezno isključivati iz utikača/napajanja kada se baterija napuni.

Korisnicima je dostupna i usluga eRačun koja podrazumeva dostavljanje računa u elektronskom obliku svakog meseca na imejl, umesto poštom. Na taj način, korisniku su računi stalno dostupni, a kompanija smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu.

Budući da samo zajedno možemo da unapredimo kvalitet životne sredine za sadašnje i buduće generacije, zahvaljujemo što podržavate naša nastojanja da u tome uspemo.

Telekom Srbija – Tu gde ste vi