Telekom Srbija pomogao da se otkrije tajni život medveda

1130e635a.jpg

Prošle jeseni, prvi put u Srbiji, jedinka mrkog medveda markirana je GPS/GSM ogrlicom sa kamerom. Medved sa Tare, težak čak 250 kilograma, ogrlicu je nosio nepunih godinu dana i tako obezbedio značajne snimke o životu ove strogo zaštićene i ugrožene vrste u našoj zemlji. Ovaj jedinstven projekat na području Balkana realizovao je JP Nacionalni park Tara u saradnji sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, uz podršku Telekoma Srbija. Rezultati projekta nazvanog „Tajni život medveda“ predstavljeni su u Mitrovcu na Tari i javnosti su prvi put prikazani snimci sa kamere koju je nosio markirani medved. Kamerom je, između ostalog, zabeležen njegov izlazak iz brloga, kretanje po gustim šumama Tare, uz izbegavanje otvorenih prostora i susreta sa ljudima, ali i ostvarivanje kontakata sa dve ženke.

Snimci o kretanju, ponašanju i navikama najkrupnijeg sisara kod nas, doneli su izuzetno vredna naučna saznanja, što će se odraziti i na efikasniju zaštitu ove vrste. Kadrovi snimljeni kamerom omogućavaju i da se najšira javnost bolje upozna sa medvedom kao ključnom vrstom šumskog ekosistema sa nezamenjivom ulogom u očuvanju prirodne ravnoteže.

„Podrška Telekoma Srbija ovakvim projektima se odvija u tri smera. Prvo, u vidu finansijske podrške za kupovinu neophodne opreme i za terenske aktivnosti stručnjaka koji rade na zaštiti biodiverziteta, zatim u vidu edukacije javnosti o značaju očuvanja biološke raznovrsnosti kroz kampanju 'Nijedna vrsta ne umire sama' i možda najvažniji segment koji se tiče direktno našeg poslovanja, je kreiranje povoljnog telekomunikacionog ambijenta u svim krajevima Srbije koji omogućava da se brojni podaci ili snimci sa kamera prenesu do timova biologa kako bi ih analizirali i preduzeli odgovarajuće mere zaštite“, izjavio je predstavnik naše kompanije, inženjer Zoran Karić, koji je učestvovao i u timu za hvatanje i markiranje medveda prošle godine.

Direktor JP „Nacionalni park Tara“ Dragan Karaklić istakao je da je Tara regionalni centar biodiverziteta i da je osnovna funkcija nacionalnog parka upravo njegova zaštita i praćenje stanja određenih vrsta. „Kako bi se sačuvale značajne vrste i njihova staništa potreban je multidisciplinaran pristup, saradnja različitih institucija i stručnjaka uz korišćenje najsavremenijih tehnoloških rešenja, ali i podrška društveno odgovornih kompanija. Zato se zahvaljujemo kompaniji Telekom Srbija koja je prepoznala naše potrebe i značaj ovog projekta“, istakao je Dragić Karaklić.

1130e635b.jpg

„Rezultati ovakvog monitoringa medveda će omogućiti da se bolje razume njihova nemerljivo značajna uloga u šumskom ekosistemu, kao jednog od najvrednijih predstavnika biološke raznolikosti koji ima značajnu ulogu u očuvanju prirode“, naveo je profesor Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Osim sistematskog sprečavanja, kontrole i smanjivanja svih negativnih uticaja poslovanja na životnu sredinu, Telekom Srbija već duži niz godina i kroz kampanju „Nijedna vrsta ne umire sama“ pruža podršku organizacijama i stručnjacima koji rade na očuvanju biološke raznovrsnosti, jer je to jedan od najvećih ekoloških izazova današnjice. Bez očuvanog, celovitog biodiverziteta nema ekološke ravnoteže, zdrave životne sredine i održivog razvoja, što je i strateško opredeljenje naše kompanije. Pored direktne podrške ovakvim projektima, cilj Telekoma Srbija je da nastavi ubrzani razvoj telekomunikacione mreže i omogući da ona bude još bolji oslonac za rešavanje ekoloških problema sa kojima se svi suočavamo.