Radijus vektor d.o.o. Beograd

Društvo za inženjering, trgovinu i usluge Radijus vektor d.o.o. Beograd

Društvo za inženjering, trgovinu i usluge Radijus vektor d.o.o. Beograd je osnovano je 1998. godine. Poslovanje je započeto u Beogradu, a danas svojim uslugama pokriva 12 opština širom Srbije.
Projektovanje, investiciona ulaganja, izgradnja mreža, pružanje komunikacionih usluga, održavanje i podrška su samo su neke od aktivnosti kompanije Radijus vektor, a usluge koje čine osnovu ponude su kablovska televizija, internet i digitalna televizija, povezivanje i mrežni inženjering, digitalni fiksni telefon, „web hosting“, „mail hosting“ i „server housing“. Telekom Srbija a.d. Beograd je u januaru 2019. godine, zaključenjem ugovora o kupovini i prenosu udela u ukupnom osnovnom kapitalu Radijus vektor d.o.o. Beograd, postao jedini član ovog privrednog društva, sa 100% učešća u njegovoj vlasničkoj strukturi. Upravljanje Radijus vektor d.o.o. Beograd je organizovano kao jednodomno, a korporativni organi su Skupština i direktor.

Radijus vektor d.o.o. Beograd je jedini član privrednog društva Citadela komunikacije d.o.o. Beograd sa 100% učešća u njegovoj vlasničkoj strukturi.

Radijus vektor d.o.o.