Telekom Srbija otvorio predstavništvo u Briselu

1130x635.jpg

Brisel, 8. februar 2023 – Vodeća telekomunikaciona kompanija u regionu, Telekom Srbija, po ugledu na velike evropske telekomunikacione operatore, zvanično je otvorila predstavništvo u Briselu.

Na ovaj način kompanija povećava mogućnost pristupa fondovima, prvenstveno u domenu razvoja digitalnih servisa i 5G infrastrukture. Takođe, otvaranje predstavništva doprineće i razvoju odnosa sa evropskim institucijama, što je bitno iz nekoliko razloga, među kojima je i brža primena i razumevanje pravne regulative.

Generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, i direktor predstavništva u Briselu, Damir Hrustanović, pozdravili su zvaničnike EU i ostale članove društvene zajednice na ceremoniji otvaranja u novom predstavništvu.

Generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, izjavio je, “Predstavništvo Telekoma Srbija izražava našu stratešku opredeljenost za širenje poslovanja u Evropi i za saradnju sa evropskim partnerima, kako bismo ispratili trendove u industriji i pružili usluge bez premca svojim korisnicima. U potpunosti smo posvećeni evropskim principima i vrednostima.”

Direktor predstavništva u Briselu, Damir Hrustanović, izjavio je: “Putem ovog novog čvorišta, iskoristićemo svoju tehničku ekspertizu i iskustvo na međunarodnom, evropskom i nacionalnom nivou, tako što ćemo blisko sarađivati sa relevantnim činiocima u Evropi i učestvovati u aktivnostima vodećih telekomunikacionih udruženja sa sedištem u Briselu. Naše spone sa vodećim grupama u industriji omogućiće nam da budemo stalno u toku i u potpunosti povezani.”