Obaveštenje o primeni nove cene naknade za uslugu m:SAT tv

Obaveštavamo korisnike da će od 1. februara 2022. biti izmenjene cene mesečnih naknada za uslugu m:SAT TV-a za nove privatne i poslovne korisnike, kao i za one koji obnavljaju ugovornu obavezu.

Nova mesečna naknada za korisnike van ugovorne obaveze primenjuje se od 1. marta 2022, uključujući i postojeće korisnike usluge m:SAT tv koji su van UO.

U nastavku je tabela sa pregledom novih cena naknade.

mSAT TV paketiCena UO24 sa eRačunom (sa PDV-om)Cena UO24 bez eRačuna (sa PDV-om)Cena bez UO (sa PDV-om)
START8959451.245
PLUS1.4991.5491.849
MAX2.0992.1492.449

Za postojeće korisnike koji su pod ugovornom obavezom cena ostaje nepromenjena.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.