Kanali Pink Music 2 i TV Ras menjaju numeraciju

Kanal Pink Music 2 je od 04.11.2019. godine, dostupan korisnicima Osnovnog i Start paketa na poziciji 451.

Kanal TV Ras sada možete pratiti na poziciji 124.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.