Planirana izmena pozicija TV kanala

Obaveštavamo vas da je u narednih nekoliko dana, u skladu sa novim Zakonom o elektronskim medijima, planirana renumeracija pojedinih TV kanala u okviru iris TV i mSAT tv ponude. Planirana izmena pozicija TV kanala odvijaće se sukcesivno, odnosno u etapama.

U nastavku možete da pogledate listu TV kanala sa trenutnim i planiranim novim numeracijama za iris TV i mSAT tv.

Iris TVplanirane izmene u numeraciji TV kanala

mSATtv - planirane izmene u numeraciji TV kanala

Nove numeracije TV kanala biće prikazane u listi kanala u TV vodiču, nakon izvršene promene numeracija na platformi.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.