Obaveštenje o ukidanju starih paketa usluga

Obaveštavamo vas da se od 3. januara 2024. godine ukidaju stari paketi korisnicima kojima je istekao obavezni period trajanja Ugovora prikazanih u tabeli:

Telekom Srbija kontinuirano radi na unapređenju usluga i servisa u svojoj ponudi, prateći svetske trendove, kako bi izašla u susret potrebama svojih korisnika.

To je ujedno i prilika da pogledate našu novu ponudu i izaberete neki od atraktivnih BOX paketa koji sadrže brojne pogodnosti i popuste. Na raspolaganju su vam BOX 4 Crveni, Plavi lite, Plavi, Beli i Zlatni paket, zatim BOX 3 i BOX 2 paketi.

Ukoliko se u roku od 30 dana od dana objave ovog obaveštenja, ne odlučite za neki od ponuđenih paketa, zaključno sa 31.12.2023. godine i ne izjavite da se ne slažete sa izmenom, ovo obaveštenje smatraće se aneksom ugovora i nastavljate da koristite naše usluge bez minimalnog perioda korišćenja. U tom slučaju biće vam automatski dodeljen BOX paket iz aktuelne ponude prema priloženoj šemi.

S obzirom da u aktuelnoj prodajnoj ponudi više nemamo Box 2 pakete koji se sastoje od fiksne i mobilne telefonske linije ukoliko koristite neki od ovih paketa nakon migracije za ove servise će vam se fakturisati mesečne naknade pojedinačno. Sa fiksnog broja u okviru mesečne naknade dobijate 150 minuta za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju, a za mobilni broj možete da odaberete novu tarifu koja vam najviše odgovara.

Ako do 31.12.2023. godine ne zaključite ugovor sa novom tarifom ili se ne izjasnite da se ne slažete sa promenom biće vam automatski dodeljena tarifa iz mts aktuelne ponude prema priloženoj šemi: Postpejd tarife sa šablonom migracije

Za više informacija možete nas posetiti u najbližoj mts poslovnici ili kontaktirati na broj 0800 100 150.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.