Novine u pripejdu od 5. januara

Obaveštavamo pripejd korisnike da se od 5. januara primenjuje nova cena pripejd kartice u iznosu od 300,00 dinara.

  Od navedenog datuma minimalni iznos za dopunu pripejd kredita je 200,00 dinara. Rok važenja pripejd kredita je 90 dana, što znači da u periodu od 90 dana od aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita, treba da dopunite vaš pripejd kredit. Svaki put kada dopunite kredit u iznosu od 200, 00 dinara i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja pripejd kredita se produžava za narednih 90 dana.

Rok važenja SIM kartice je 12 meseci od datuma aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita. Nakon ovog perioda vaša kartica više neće biti aktivna. Ponovnu aktivaciju kartice možete da izvršite u roku od 30 dana, u nekoj od naših poslovnica, po ceni od 300,00 dinara.

Ukoliko dopunjavate vaš pripejd broj sa fiksnog telefona, od 5. januara vaš pripejd kredit možete da dopunite sa 200,00 dinara, 500,00 dinara ili 1.000,00 dinara.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.