Migracija usluge govorne pošte

Implementacija nove mVAS platforme

Obaveštavamo korisnike govorne pošte da je ova usluga mobilne telefonije sada modernizovana. Implementirana je napredna mVAS platforma, u okviru koje je i servis govorne pošte. Način preusmeravanja poziva na govornu poštu i preslušavanja govornih poruka ostaje nepromenjen. Nakon prebacivanja govorne pošte na novu platformu potrebno je da izvršite standardna podešavanja sandučeta govorne pošte.

Usled implementacije nove platforme, sve govorne poruke koje su pristigle u vaše sanduče do 15. marta 2016. godine (zaključno sa 14. martom) možete da, pozivanjem broja 717, preslušavate do 1. juna 2016. godine. Nakon isteka navedenog perioda ove govorne poruke vam više neće biti na raspolaganju.

Sve govorne poruke koje dobijete od 15. marta 2016. godine biće sačuvane i svakom trenutku možete da im pristupite na uobičajeni način.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.