Novo! Automatsko dopunjavanje pripejd kredita zaduženjem računa

Da ne razmišljate o dopuni kredita! Plaćanje putem bilo kojeg mesečnog računa za naše usluge.

Ukoliko želite da budete sigurni da ćete imati dovoljno kredita na vašem pripejd računu, nova usluga Automatska dopuna je pravo rešenje za vas, jer vaš pripejd kredit sada može biti dopunjavan u određenim vremenskim intervalima, novčanim iznosom koji vi odaberete.

Automatsku dopunu kredita možete da platite zaduženjem redovnog mesečnog računa za postpejd usluge, usluge fiksne telefonije ili putem zbirnog računa.

Odaberite vrstu i iznos dopune i vaš pripejd račun će biti automatski dopunjavan na svakih 15 dana, određenog datuma u mesecu ili uvek kada je na njemu manje od 50,00 dinara. Iznos dopune može biti 200, 500 ili 1.000,00 dinara.

Bonus 1.000,00 dinara!

Poklon bonus od 1.000,00 dinara možete da dobijete ukoliko koristite bilo koju automatsku dopunu 90 dana ili duže, a ukupan dopunjeni iznos je 600,00 dinara ili više.

Osvojeni bonus možete da koristite 7 dana za pozive u mts mreži i SMS i internet u domaćem saobraćaju. 

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.