Novine u međunarodnom saobraćaju od 1. septembra

U okviru međunarodnih poziva iz fiksne mts mreže, od 1. septembra 2015. pozivi ka mobilnoj m:tel mreži u Crnoj Gori biće povoljniji i iznosiće 14,56 din/min, dok će se za pozive ka ostalim fiksnim mrežama u Crnoj Gori primenjivati važeća cena za zonu I.

Od navedenog datuma pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i ka mobilnim mrežama u Makedoniji će se naplaćivati po ceni koja važi za zonu IV. Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama u Albaniji, ka IPKO Slovenija mobilnoj mreži i ka KFOR mobilnoj mreži u Monaku će takođe biti u zoni IV, dok će se za pozive ka fiksnim i mobilnim mrežama u Ukrajini primenjivati važeća cena za zonu III.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.