Info broj 0800-222-333

Kompanija Telekom Srbija i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije aktivirali su broj 0800-222-333 putem kojeg se mogu dobiti instrukcije za postupanje u vanrednoj situaciji tokom i nakon poplava.

Pored ovih saveta, besplatnim pozivom na broj 0800-222-333 korisnici će dobiti i informacije u vezi sa čišćenjem, uputstva kako postupati sa hranom, pripremom hrane i ličnom higijenom, kao i instrukcije u vezi sa profesionalnom i medicinskom pomoći.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.