Zimski roming sa prijateljima!

Svi mt:s privatni i poslovni korisnici tokom boravka u Crnoj Gori mogu da iskoriste povoljnosti m:tel roming tarifnih dodataka.

Ukoliko aktivirate m:tel roming tarifni dodatak, svi odlazni pozivi ka mrežama u okviru Telekom Srbija grupe (mobilna i fiksna mreža m:tel Crna Gora, mt:s, fiksna telefonija Telekoma Srbija, m:tel Republike Srpske i fiksna mreža Telekoma Srpske) iznosiće 0 dinara. Uspostava veze se ne naplaćuje.

Iz Crne Gore, po ceni od 0 dinara, možete slati i SMS poruke ka navedenim mobilnim mrežama. Ovaj dodatak vam omogućava i prenos podataka po ceni od 0 dinara.

U zavisnosti od toga za koji se tarifni dodatak opredelite - m:tel Plus 7 ili m:tel Plus 30, navedene povoljnosti možete koristiti 7 ili 30 dana. Pretplata za m:tel Plus 7 dodatak iznosi 999,00 dinara, a za m:tel Plus 30 samo 1.499,00 dinara.

Prepaid i postpaid korisnici i korisnici m:ts Kontrole troškova m:tel Plus 7 i m:tel Plus 30 mogu aktivirati putem mt:s vodiča ili slanjem SMS poruke. Poslovni korisnici zahtev za aktivaciju m:tel roming tarifnih dodataka dostavljaju svom Biznet menadžeru.

Da biste koristili ove dodatke, potrebno je samo da po dolasku u Crnu Goru izaberete m:tel mrežu.

Ostali saobraćaj koji nije obuhvaćen m:tel roming dodacima naplaćuje se po važećem roming cenovniku.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.