Da li je moguće kupiti postpejd dodatke za internet i pre nego što se potroše MB/GB uključeni u mesečnu naknadu?

Da, postpejd dodatke za internet možete da kupite i pre nego što potrošite GB uključene u mesečnu naknadu. Internet dodatak možete da kupite na više načina:

  • pozivanjem mts vodiča (*797#), u opciji Internet dodaci
  • na portalu Moj mts,
  • u aplikaciji Moj mts,
  • slanjem SMS poruke na broj 7888 - u zavisnosti od izabranog dodatka tekst poruke je: 150MB, 500MB, 3GB, 10GB odnosno 100GB,
  • pozivanjem kontakt centra 0800 100 100.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.