Dodatna naknada na snižene cene mobilnog saobraćaja u zoni 0

Privatni i poslovni korisnici mobilnih postpejd usluga koji borave u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji, odnosno zemljama iz međunarodne zone 0, od 1. jula ove godine moći će da koriste besplatan nacionalni saobraćaj iz svoje tarife i za to im se neće naplaćivati dodatna naknada.

Besplatni minuti ka fiksnoj i mobilnoj mreži mts-a, koji se koriste nakon utrošene tarifne kvote ka svim mrežama, kao i minuti u okviru m:tel mreže i za pozive ka inostranstvu, ne mogu se koristiti u zoni 0.

Nakon potrošenih besplatnih nacionalnih minuta, SMS-ova i interneta, saobraćaj će se obavljati po cenama predviđenim za domaći saobraćaj.

Uspostava veze, kao ni dolazni pozivi neće se naplaćivati u okviru zone 0.
Za određene tarife poslovnih korisnika, kao i za Mobilni Net tarife, dodeljuje se dodatna količina internet saobraćaja koja može da se koristi u okviru zone 0. Osnovna količina internet saobraćaja kod ovih tarifa može da se koristi samo u Srbiji.

Telekom Srbija ima pravo da primeni dodatnu naknadu za roming u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa važećim propisima i Opštim uslovima.

U cilju sprečavanja zloupotrebe ili neprimerenog korišćenja regulisanih maloprodajnih cena usluga rominga, Telekom Srbija će u skladu sa važećim propisima i Opštim uslovima, a tokom četiri meseca, primenom kontrolnih mehanizama zasnovanih na objektivnim pokazateljima, utvrđivati da li korisnik ima veću potrošnju u domaćem saobraćaju u odnosu na roming ili da li su više boravili u Republici Srbiji u odnosu na druge posećene ekonomije u regionu Zapadnog Balkana.

Ukoliko se utvrdi da došlo do zloupotrebe od strane korisnika, Telekom Srbija ima pravo da upozori i obavesti korisnika i može primeniti dodatnu naknadu za roming u Zemljama Zapadnog Balkana na domaću maloprodajnu cenu za regulisane odlazne i dolazne pozive u romingu i regulisane SMS poruke u romingu, i internet saobraćaj potrošen u romingu.

1. od 1.7. cene dodatne naknade iznose 0,032 evra po odlaznom minutu, 0,016 po dolaznom minutu, 0,01 evro po SMS poruci, a za regulisanu uslugu prenosa podataka 0,0077 evra po megabajtu;
2. od 1.1.2022. 0,006 evra po megabajtu,
3. od 1.1. 2023. 0,0045 evra po megabajtu,
4. od 1.1.2024. 0,0035 evra po megabajtu,
5. od 1.1.2025. 0,003 evra po megabajtu,
6. od 1.1.2026. 0,0025 evra po megabajtu.

Telekom Srbija prestaje da primenjuje dodatnu naknadu ukoliko potrošnja korisnika više ne upućuje na rizik od zloupotrebe ili neprimereno korišćenje.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak