Kako se realizuje usluga L3 VPN?

L3 VPN usluga koju Telekom Srbija pruža na određenoj lokaciji korisnika a može se realizovati na jedan od dva načina:

  • Ukoliko korisnik obezbeđuje ruter, Telekom Srbija ne vrši upravljanje i administraciju korisnikovog rutera (unmanaged L3 VPN usluga) ili
  • Ukoliko Telekom Srbija obezbeđuje ruter, Telekom Srbija vrši i upravljanje i administraciju korisnikovog rutera (managed L3 VPN usluga).

U ovom slučaju LAN interfejs na ruteru na lokaciji korisnika predstavlja tačku razgraničenja odgovornosti između Telekoma i korisnika. Ako želite, možete postaviti svoj ruter iza rutera Telekoma. Prilikom podnošenja zahteva, potrebno je da izaberete jednu od dve ponuđene varijante.

Nije moguće da na nekim vašim lokacijama ruter obezbeđuje Telekom, a da na nekim drugim lokacijama rutere obezbeđuje korisnik.L3 VPN mreža je virtuelna, jer se veze formiraju korišćenjem samo jednog dela resursa javne IP/MPLS mreže, a privatna je sa aspekta rutiranja i adresnog plana, zato što su algoritmi rutiranja i adresni plan nezavisni od drugih mreža, kao i zbog toga što resurse ovih veza koristi samo korisnik L3 VPN usluge kome su oni dodeljeni.Ukoliko imate saobraćaj koji nije baziran na IP protokolu, zbog samog načina funkcionisanja potrebno je da izvršite odgovarajuću konverziju protokola u IP.

Informišite se o svim internet uslugama.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak

Izaberite prodajno mesto